КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ" КМР
Сторінка вчителя-логопеда

 

Вчителі-логопеди:
 
            
 
 
          Никитенко Ірина Євгенівна         Лещенко Ірина Олександрівна

 

Стаж роботи: 14 років.                            Стаж роботи: 20 років.
 
 Напрямок роботи: Розвиток просодичної сторони мовлення у дітей дошкільного віку.

 

 

Вчитель -логопед – це свого роду вчитель, від якого вимагається необмежене терпіння і розуміння. Він вміє знаходити підхід до кожного, подає вправи дітям у цікавій ігровій формі і допомагає долати дитячі комплекси. Буває, що з моменту початку занять у логопеда до

перших успіхів проходить кілька місяців або навіть років. Все залежить від складності ситуації.

 

         Логопедія - це наука про порушення мови, про методи їх попередження, виявлення і усунення засобами спеціального навчання і виховання. Логопедія вивчає причини, механізми, симптоматику, структуру порушень мовної діяльності. Термін «логопедія» походить від грецьких коренів логос - слово, «пайдея» - виховую навчаю; в перекладі означає «виховання правильної мови».  Предметом логопедії, як науки, є порушення мови та процес навчання і виховання осіб з розладом мовної діяльності.

 

    Виходячи з визначення логопедії як науки, можна виділити наступні завдання:        

    - Вивчення онтогенезу мовної діяльності при різних формах мовних порушень. 

    - Визначення поширеності, симптоматики та ступеня прояву порушень мовлення. 

    - Виявлення динаміки спонтанного і спрямованого розвитку дітей з порушенням мовної діяльності, а також характеру впливу мовних  розладів на формування їх особистості, психічний розвиток, на здійснення різних видів діяльності, поведінки. 

    - Вивчення особливостей формування мови і мовних порушень у дітей з різними відхиленнями в розвитку (при порушенні інтелекту, слуху, зору, опорно-рухового апарату). 

    - З'ясування етіології, механізмів, структури та симптоматики мовних розладів. 

    - Розробка методів педагогічної діагностики мовних розладів.                    

   -  Систематизація мовних розладів. 

    - Розробка принципів, диференційованих методів та засобів усунення мовних порушень. 

    - Удосконалення методів профілактики мовних розладів. 

    - Розробка питань організації логопедичної допомоги. 

 

Зміст корекційно-розвиваючої роботи логопеда: 

    - виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів; 

    - готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;

    - визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень; 

    - працює над розвитком правильного мовного дихання дітей; 

    - відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи  відпрацьовані раніше рухи органів мовлення; 

    - ставить звук (різними прийомами та методами); 

    - закріплює поставлений звук у складах; 

    - автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'язній мові; 

    - проводить диференціацію звуків; 

    - відпрацьовує граматичні форми;

    - розвиток дрібної моторики.

 

Форми роботи 

    - Підгрупові логопедичні заняття. 

 

    - Індивідуальні логопедичні заняття.