КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ" КМР
МЕТОДИЧНА РОБОТА

Пріоритетні завдання                                                                                                                                                                           на 2020-2021 навчальний рік

 

1. Розпочати роботу щодо впровадження національно-патріотичного виховання – важливої складової соціально-комунікативної компетенції дошкільників.

2. Продовжувати  удосконалювати  STREAM-освіту як спеціально-організований процес цілеспрямованого формування розвитку особистості.

3. Систематизувати роботу над удосконаленням змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

 

Пріоритетними завданнями вдосконалення роботи методичної служби на 2020-2021 період розвитку є:

 

 • особистісно-орієнтований підхід у роботі з дітьми з опорою на дані соціально-педагогічної діагностики;
 • підтримання умов для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетенції педагогів, сприяння ефективному росту їх фахової майстерності;
 • спрямовування роботи педагогічного колективу на узагальнення та поширення досвіду використання інноваційних технологій.

КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  №241 КТ» КМР  гарантує  надання здобувачам дошкільної освіти якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти. Основними компонентами цих гарантій є:

 • забезпечення доступності якості освіти, її індивідуалізація і диференціація;
 • дотримання державного освітнього стандарту;
 • поповнення банку інформації, на основі якого можна чітко аналізувати та корегувати освітню ситуацію в дошкільному навчальному закладі;
 • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами;
 • створення інформаційно-просвітницького простору для батьків та надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з  особливими потребами.

З метою підвищення ефективності дошкільної освіти у новому навчальному році методичній службі закладу урізноманітнити  напрями, форми, методи,  зміст  діяльності:-  організація освітнього процесу на засадах партнерської взаємодії між закладом освіти і родиною;- впровадження політики інформаційної відкритості закладу за допомогою  засобів Інтернету;

- сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;

- організація та змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;

- використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;

- створення умов для формування, розвитку, об’єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;

- створення повноцінних умов для проживання дитиною дошкільного дитинства на засадах гуманізму як норми поваги до особистості;

- створення умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, спрямованості на активність у соціумі, урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини;

- виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

 

При організації роботи у 2020-2021 навчальному році зосередити увагу на вирішенні таких ключових завдань:

 

- вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі нової української школи (I етап);

- модель «4К» у розвитку soft skills навичок як основа формування самоефективності особистості дошкільників – майбутніх першокласників в освітньому просторі Нової української школи» (I етап);

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи   на основі надання   дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

-  реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

 

Пріоритетні завдання   на 2019-2020 навчальний рік

 

1. Розпочати поглиблену роботу щодо впровадження STRЕAM-освіти, як напрямку інтегрованого навчання та розвитку дітей дошкільного віку.

2. Продовжувати  працювати над  удосконаленням змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

3. Систематизувати роботу спрямовану на формування тісного взаємозв’язку   закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.

 

Пріоритетні завдання вдосконалення роботи методичної

 

служби на 2019-2020 період розвитку є:

 

 

 

 • особистісно-орієнтований підхід у роботі з дітьми з опорою на дані соціально-педагогічної діагностики;
 • підтримання умов для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетенції педагогів, сприяння ефективному росту їх фахової майстерності;
 • спрямовування роботи педагогічного колективу на узагальнення та поширення досвіду використання інноваційних технологій.

КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  №241 КТ» КМР  гарантує  надання здобувачам дошкільної освіти якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти. Основними компонентами цих гарантій є:

 • забезпечення доступності якості освіти, її індивідуалізація і диференціація;
 • дотримання державного освітнього стандарту;
 • поповнення банку інформації, на основі якого можна чітко аналізувати та корегувати освітню ситуацію в дошкільному навчальному закладі;
 • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами;
 • створення інформаційно-просвітницького простору для батьків та надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з  особливими потребами.

З метою підвищення ефективності дошкільної освіти у новому навчальному році методичній службі закладу урізноманітнити  напрями, форми, методи,  зміст  діяльності:-  організація освітнього процесу на засадах партнерської взаємодії між закладом освіти і родиною;- впровадження політики інформаційної відкритості закладу за допомогою  засобів Інтернету;

- сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;

- організація та змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;

- використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;

- створення умов для формування, розвитку, об’єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;

- створення повноцінних умов для проживання дитиною дошкільного дитинства на засадах гуманізму як норми поваги до особистості;

- створення умов для формування і розвитку у дитини пізнавальних, психічних процесів, спрямованості на активність у соціумі, урахування індивідуальних інтересів, здібностей, темпу розвитку дитини;

- виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

 

 

Пріоритетні завдання   на 2018-2019 навчальний рік

 

 

1. Модернізація змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

 

2. Продовжувати роботу щодо формування тісного взаємозв’язку   закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.

 

3. Продовжувати  поглиблену роботу щодо формування громадянської позиції свідомого українця шляхом плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення   моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів   дітей дошкільного віку.

 

Ключові завдання на 2018-2019 навчальний рік

 

- вивчення запитів і очікувань батьків щодо надання дітям освітніх послуг, готовності їх до взаємодії із дошкільним закладом у вирішенні завдань розвитку, виховання і навчання дітей,  труднощів, які виникають у  родинному вихованні  у забезпеченні індивідуальної траєкторії розвитку дитячої особистості;

- освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІV етап (коригуючий));

- охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності;

 - ефективність освітньої роботи   на основі надання   дітям з особливими потребами якісної корекційної допомоги;

-  реалізація завдань з національно-патріотичного виховання дошкільників;

- формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми.

 

 

 

14-16 березня 2019 року компанією «Виставковий світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України в «Київському палаці дітей та юнацтва» проведено Х міжнародну виставку «Сучасні заклади освіти», в якому прийняв участь і наш заклад дошкільної освіти.

 

 

 

 

Психолого-педагогічний практичний семінар "Через гру пізнаємо світ"

 

        23.10.2014 року в рамках психолого-педагогічного практичного семінару "Через гру пізнаємо світ" досвідчені педагоги дошкільного закладу ділилися досвідом з молодими вихователями.  В заході прийняли участь студенти - практиканти Криворізкого педагогічного інституту факультету "Дошкільна освіта."

 

     

Засідання педагогічної ради "Розвиток особистості дитини - завдання Базового компонента",  на якій було затверджено нормативно- методичне забезпечення організації освітнього процесу.

 

 

 

 

 

  У закладі пройшов семінар-практикум "Проблема мовленнєвої агресії у педагогічній практиці". Вирішити проблему допомогла ділова гра "Реагування на мовленнєву агресію дітей".

 

         

  Інноваційні технології та впровадження їх у практику роботи дошкільного закладу

 

1. Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка
("Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей”).
Автор – Єфименко М.
Суть технології. Проведення фізкультурних занять у формі ігрових дійств. Форма фізичної активності дітей – горизонтальний пластичний балет ("пластик-шоу”), що поєднує музичність, хореографічність, естетичність дійства. Його скорочені програми використовують як фізкультурні хвилинки, паузи, а також як розваги і свята. Ігрова взаємодія з дітьми реалізується в рамках ігрової теми як великої тематичної гри (макрогри), що триває протягом одного чи кількох занять. Спільна мета та сюжетна лінія містить кілька міні-ігор, ігор-вправ.

2. Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв'язання винахідницьких завдань.
Автор – Альтшуллер Г.
Суть технології. Основне завдання – навчати дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. Основна ідея технології полягає у тому, щоб переводити завдання з нижчого рівня складності на вищий. Для її успішної реалізації потрібно навчити дитину виявляти проблеми, з’ясовувати, чому легкі завдання розв'язуються просто, а важкі – складно.
У роботі з дітьми дошкільного віку використовують колективні ігри, ігри-заняття, під час яких діти вчаться спостерігати за навколишньою дійсністю, виявляти суперечливі властивості предметів, явищ, шукати відповіді на поставлені питання. Педагог орієнтується на вільний та самостійний вибір дитини – предмета, матеріалу, виду діяльності.


3. Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання.
Автор – Шульга Л.
Суть технології. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання.

4. Спадщина В.Сухомлинського.
Автор – В.Сухомлинський.
Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського - це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.


5. Спадщина Софії Русової .
Автор – Русова С.
Суть технології. Вченою обґрунтовано умови гармонійного виховання у ДНЗ: виховання повинно бути індивідуальним, пристосованим до природи дитини, національним, відповідати соціально-культурним вимогам часу, вільним, незалежним від тих чи інших урядових вимог, вибудовуватись на ґрунті громадської організації. Принципами побудови українського ДНЗ повинні бути: гуманізм, демократизм, науковість, національний дух. Їх реалізація забезпечуватиме етнізацію особистості, входження дитини у духовний світ і традиційне життя українського народу, плекання національної та загальнолюдської культури.


6. Педагогіка М. Монтессорі ("Будинок вільної дитини”)
Автор – Монтессорі М.
Суть технології. Створення предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе реалізувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами, з урахуванням права вибору дітей, природних потреб та вікових особливостей.