КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ" КМР
Педагогічна рада

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ" КМР

 

 

 2020-2021 навчальний рік

                                                                 

                                                                       РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №1                                                                       

    «Аналітично-настановча «Дошкільна освіта: реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти. Пріоритетні завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості  освітнього  процесу                         у  2020-2021 н.р.»

                                               

 ВІД 27.08.2020

 

 1. Роботу закладу дошкільної освіти за 2019-2020  навчальний рік та літній оздоровчий період вважати «задовільною».
 1. Затвердити план освітньої роботи КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 241 КТ» КМР на 2020-2021 навчальний рік.
 2. Визначити на 2020-2021 навчальний рік пріоритетними завдання:
  • Розпочати роботу щодо впровадження національно-патріотичного виховання – важливої складової соціально-комунікативної компетенції дошкільників.
  • Продовжувати  удосконалювати STREAM-освіту як спеціально-організований процес цілеспрямованого формування розвитку особистості.
  • Систематизувати роботу над удосконаленням змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

Постійно

4. Педагогічним працівникам:

4.1. Приступити до реалізації плану освітньої роботи закладу дошкільної освіти на   2020-2021 навчальний рік, спираючись на чинні освітні програми:

- Групи раннього віку №1, 2, 7:

Базовий компонент дошкільної освіти (наук. керівник Богуш А. М.), МЦФР

Україна;

Програма розвитку дитини до шкільного віку «Українське дошкілля» (авт.     кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.) – редакція 2017 року;

Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності  дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.

Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.

 • Групи загального розвитку № 3,4,6,8,9,11:

Базовий компонент дошкільної освіти (наук. керівник Богуш А. М.), МЦФР

Україна;

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.) – редакція 2017 року;

Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів «Світ дитинства» (наук. керівник Богуш А. М.);

Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності  дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.

Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.

 • Інструктору з фізкультури:

Базовий компонент дошкільної освіти (наук. керівник Богуш А. М.), МЦФР

Україна;

Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. керівник Богуш А. М.), Мандрівець.

Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Єфименко М. М.), Мандрівець.

Юний легкоатлет. Парціальна програма з фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку(Кулік Н. А.Масляк І. П.), Суми ВВПМрія .

 

 • Керівникам музичним:

Базовий компонент дошкільної освіти (наук. керівник Богуш А. М.), МЦФР

Україна;

Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. керівник Богуш А. М.), Мандрівець.

Дитяча хореографія (Шевчук А. С.), Мандрівець.

Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку (Малашевська І. А.,Демидова С. К.), Мандрівець.

 • Вихователям групи дітей з порушенням психічного розвитку та вчителю-дефектологу:

Віконечко. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (За заг. ред. Сак Т. В.), Мандрівець.

 • Вихователям групи з порушенням мовлення та вчителю-логопеду:

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» (авт.: Рібцун Ю.В.)

Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофіменко Л.І.).

Протягом 2020-2021 н.р.

5. Затвердити розпорядок дня дітей дошкільного віку на 2020-2021 навчальний рік.

6. Затвердити розклад освітньо-пізнавальної діяльності дітей вікових груп, розклад занять з музичної діяльності та фізичного розвитку на 2020-2021 навчальний рік.

7. Затвердити форми планування освітньої роботи:

- Перспективне та календарне планування освітньої роботи вікових груп за режимними моментами та лексичними темами;

- Блочно-тематичну форму планування роботи спеціалістів: керівників музичних, інструктора з фізкультури, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, практичного психолога.

8. Затвердити строки складання планів роботи:

- перспективний план на місяць з обов’язковим плануванням фізкультурно-оздоровчої роботи (згідно плану фізкультурно-оздоровчої роботи), БЖД, роботи з батьками-затверджується на останньому тижні попереднього місяця;

- календарний план складається на тиждень вперед у відповідності до:  лексичної теми, розкладу освітньо-пізнавальної діяльності, циклограми діяльності на тиждень, віковим вимогам дітей.

9. Затвердити комплексний план фізкультурно-оздоровчої роботи.

10. Індивідуальна робота з дітьми щодня планується в календарному плані роботи групи.

11. Затвердити  план спільної роботи КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 241 КТ» КМР та КЗШ №26.

12. Затвердити план роботи з дітьми, які не відвідують дитячий заклад.

13.Затвердити форму проведення моніторингового дослідження знань, умінь та навичок дошкільників згідно Базового компоненту дошкільної освіти.

14. Затвердити графік роботи працівників.

15. Педагогічному колективу дотримуватися:

 15.1. Плану заходів щодо зміцнення  здоров’я дітей дошкільного віку;

15.2. Плану спільної роботи КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ» КМР та КЗШ      №26;

15.3. Плану заходів щодо роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад;

15.4. Планування освітньої діяльності   на 2020-2021 н.р.;

15.5. Графіку  роботи працівників закладу.

15.6. Документацію оформлювати і відповідності до Інструкції про  ведення ділової документації.

15.7. Продовжити роботу над обласною  проблемою «Педагогічні стратегії розвитку самоефективності особистості в освітньому просторі нової української школи» (I етап)».

15.8. Продовжувати роботу щодо організації безпеки життєдіяльності

дошкільників та їх батьків.

15.9. Особливу увагу приділяти охороні життя, здоров'я та запобігання травматизму вихованців, систематично проводити освітню роботу з дошкільниками щодо формування навичок безпечної поведінки та самозбереження, роз'яснювально-попереджувальну роботу з батьками вихованців.

15.10. Педагогічним працівникам під час освітнього процесу дотримуватися Санітарного регламенту, інструкцій з охорони праці та вимог запобігання всім видам дитячого травматизму.

 

Постійно

16. Затвердити графік роботи гуртків.

17. Керівникам гуртів:

17.1. Дотримуватися графіку проведення гуртків.

17.2. Керівникам гуртка скласти план роботи гуртків на 2020-2021 навчальний рік.

До 01.10.2020

 17. Творчим групам:

17.1. Розробити план роботи за напрямками на 2020-2021 н.р.

До 01.10.2020

   18.  Наставникам:

18.1.  Проводити роботу згідно Плану роботи школи молодого вихователя «Сходинки майстерності».

Згідно плану

19. Затвердити порядок проведення засідань та нарад педагогічних працівників.

- педагогічна вітальня-щовівторка;

- педагогічна рада- 4 рази на рік;

- школа молодого вихователя «Сходинки майстерності»-щомісячно, 2-га середа;

- виробничі наради - один раз на місяць;

- оперативні наради – один раз на місяць;

- наради при завідувачу - за потреби.

20. Обрати секретарем педагогічної ради вихователя-методиста Нестеренко Н.В.

 

 РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ (позачергова) №2

 ВІД 04.09.2020

 

 1. Клопотати перед відділом освіти виконкому Металургійної  районної у місті ради  про надання  безкоштовного  харчування Сергієнко Катерині Євгенівні, 23.11.2016 року народження, вихованці групи молодшого віку №4.  
 1. Клопотати перед відділом освіти виконкому Металургійної  районної у місті ради  про надання  безкоштовного  харчування Сергієнко Єгору  Євгеновичу, 18.09.2018 року народження, вихованцю групи раннього віку №2.

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ (позачергова) №3

 ВІД 16.09.2020

 

1. Розподілити кошти передбачені для надання грошової винагороди відповідно до їх виконання посадових обов’язків, активної участі у житті закладу протягом 2019-2020 навчального року.

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №4

від 29.10.2020

 

"Національно-патріотичне виховання – важлива складова соціально-комунікативної компетенції дошкільників"

 1. Продовжувати виконувати рішення педагогічної ради №1 від 29.08.2020. (пп. 4, 5, 14, 15.1, 15.4, 22.1, 22.2).
 2. Поглиблювати теоретичні знання та вдосконалювати практичні вміння та навички з національно-патріотичного виховання.

Постійно

 1. Відповідати компетентностям з питань національно-патріотичного виховання та виконувати поставленні завдання:
 • вдосконалювати  знання з даної теми;
 • володіти української мовою;
 • орієнтуватися на вікові та індивідуальні особливості дошкільників;
 • використовувати в роботі з дітьми сучасні форми роботи, ІКТ;
 • активно залучати батьків до участі в освітньому процесі.

Постійно

 1. Впроваджувати ІКТ технології з патріотичного виховання в щоденний освітній процес.

Постійно

 1. Розробити рекомендації щодо проведення «Тижня сім’ї».

До 20 листопада

 1. Продовжувати керуватися Законом України «Про дошкільну освіту», задачами з національно-патріотичного виховання, що в ньому зазначені: любов до України, шанобливе ставлення до родини, повага до народних традицій і звичаїв; плекання національної свідомості і самосвідомість дитини, прищеплювання моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів.

Постійно

 1. Урізноманітнювати активні форми та методи роботи з патріотичного виховання  у закладі дошкільної освіти.

Постійно

 1. Створити в закладі матеріальну та навчальну бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання).

2020-2023 роки

 1. Продовжувати створювати відповідне розвивальне середовище (оформити добірку віршів про Україну, зібрати бібліотеку Українського фольклору, підібрати та узагальнити дидактичні ігри на закріплення знать про рідний край).

Протягом року

 1.  Провести анкетування батьків щодо визначення рівня їх обізнаності з патріотичного виховання.

До 06.11.2020

 1.  Батькам та вихователям прийняти участь у флешмобі «Сімейні традиції», з метою підтримати сімейні цінності, родинні традиції.

Впродовж грудня, 2020 року

 1. Продовжувати вести просвітницьку роботу з дітьми та їх батьками, щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму дітей.

Постійно

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ (позачергова) №5

від 29.10.2020

 

1. Зарахувати виробничу педагогічну практику студентам ІІ курсу групи ДВПм-15 факультету дошкільної і технологічної освіти, КДПУ.

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ (позачергова) №6

від 18.12.2020

 

1. Зарахувати виробничу педагогічну практику студентки V курсу, групи ЗДОм-16 Нестеренко Наталі Володимирівні на оцінку "відмінно".

 

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №7

від 28.01.2021

 

«STREAM – освіта як новий інтегрований підхід до навчання та виховання дітей дошкільного  віку»


1. Продовжувати виконувати рішення педагогічної ради №2 від 29.10.2020. (пп. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12).

 1. Поглиблювати теоретичні знання та вдосконалювати практичні вміння та навички з інноваційної діяльності педагогів з метою впровадження STREAM – освіти в освітньому процесі навчання та виховання дітей дошкільного  віку.

Постійно

 1. Застосовувати практичні навички використання інноваційних технологій в іграх, що розвивають когнітивний розвиток дитини.

Постійно

 1. Підвищувати компетентності педагогів з даного питання, шляхом самоосвіти: проходження вебінарів, семінарів-практикумів, курсів.

Постійно

 1. Поглиблювати теоретичні знання та вдосконалювати практичні вміння та навички з формування у дітей інженерного мислення.

Постійно

 • Відповідати компетентностям з питань інноваційної діяльності виховання та виконувати поставленні завдання:
 • збагатити зміст навчального матеріалу вихователів;
 • поповнити STREАМ-осередків дидактичним матеріалом;
 • вдосконалювати  знання з даної теми;
 • орієнтуватися на вікові та індивідуальні особливості дошкільників;
 • використовувати в роботі з дітьми сучасні форми роботи, ІКТ, упорядковувати мультимедійний супровід електронними презентаціями.

Протягом 2021-2022 р.р.

 1. Провести методичне об’єднання для вихователів закладу на тему: «Новий інтеграційний підхід до розвитку базових потенційних компетенцій та ранньої профорієнтації дошкільників (STREAM-освіта).

Квітень, 2021

 1. Активно залучати батьків до участі в освітньому процесі.

Постійно

 1. Затвердити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти.

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ (позачергова) №8

від 05.03.2021

 

1. Зарахувати виробничу педагогічну практику студентів ІV курсу факультету дошкільної і технологічної освіти  групи ДВП-17 КДПУ.

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №9

«Педагогічна майстерня: «Зміст і форми освітнього процесу

на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості»»

від 25.03.2021

 

 1. Продовжувати виконувати рішення педагогічної ради №7 від 28.01.2021. (пп.2, 3, 4, 5, 7).
 2. Атестаційну кампанію 2020-2021 навчального року вважати успішно проведеною відповідно до вимог «Типового положення  про атестацію педагогічних працівників». Роботу атестаційної комісії вважати «задовільною».
 3. Підвищувати компетентності педагогів, шляхом самоосвіти: проходження вебінарів, семінарів-практикумів, курсів

Постійно

 1. Поглиблювати теоретичні знання та вдосконалювати практичні вміння та навички, щоб відповідати вимогам сучасного фахівця своєї справи, здатного до самонавчання, особистісного зростання, соціальної взаємодії.

Постійно

 1. Формувати та розвивати систему компетентностей вихованців,  посилювати самостійність продуктивної діяльності вихованців.

 Постійно

 1. Продовжувати роботу з самоосвіти, для підвищення професійного рівня, приділяти увагу інтерактивним технологіям навчання, бути зацікавленими всіма інноваціями.

Постійно

 1. Дотримуватись рекомендацій щодо тематичного контролю «Вивчення перспективного педагогічного досвіду педагогів, щодо удосконалення змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості».

Постійно

 1. Дотримуватись методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти; здійснювати наступність між дошкільною та початковою освітою.

Постійно

 1. Затвердити Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти.
 2. Затвердити Стратегію розвитку комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №241 комбінованого типу» Криворізької міської ради» на 2021–2026 роки.
 3. Провести самоаналіз якості освітнього процесу відповідно до Шкали оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти.

Квітень - травень, 2021 року

 1. Дотримуватись правил пожежної безпеки та безпеки під час надзвичайних ситуацій.

Постійно

 

2019-2020 навчальний рік

 

                                                                       РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №1                                                                           ««Дошкільна освіта: реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти. Пріоритетні завдання педагогічного                                             колективу щодо підвищення якості освітнього  процесу у  2019-2020 н.р.»                                                 

 ВІД 29.08.2019

 1. Роботу закладу дошкільної освіти за 2018-2019  навчальний рік та літній оздоровчий період вважати «задовільною».
 2. Затвердити план освітньої роботи КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 241 КТ» КМР на 2019-2020 навчальний рік.
 3. Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2018-2019 навчальному році, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, визначити пріоритетними на 2019-2020 навчальний рік такі завдання:

- Розпочати поглиблену роботу щодо впровадження STREAM-освіти, як напрямку інтегрованого навчання та розвитку дітей дошкільного віку.

- Продовжувати  працювати над  удосконаленням змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості.

- Систематизувати роботу спрямовану на формування тісного взаємозв’язку   закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.

 

4. Приступити до реалізації плану освітньої роботи закладу дошкільної освіти на   2019-2020 навчальний рік, спираючись на чинні освітні програми:

- Базовий компонент дошкільної освіти (наук. керівник Богуш А. М.), МЦФР,Україна;

- Українське дошкілля (реакція 2017 року). Програма розвитку дитини дошкільного віку (Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.), Мандрівець.

- Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. керівник Богуш А. М.), Мандрівець.

Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності  дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.

- Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» ((Борщ Р.М., Самойлик Д.В.), Мандрівець

- Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.

- Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Єфименко М. М.), Мандрівець.

Дитяча хореографія (Шевчук А. С.), Мандрівець.

- Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку (Малашевська І. А., Демидова С. К.), Мандрівець.

-Віконечко. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (За заг. ред. Сак Т. В.), Мандрівець.

- Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» (авт.: Рібцун Ю.В.)

- Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофіменко Л.І.).

- «Грайлик», програма з реалізації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт..Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.).

- «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дошкільників (авт. Колектив; наук. Керівник К.Л.Крутій).

5. Затвердити розпорядок дня дітей дошкільного віку на 2019-2020 навчальний рік.

6. Затвердити розклад освітньо-пізнавальної діяльності дітей вікових груп, розклад занять з музичної діяльності та фізичного розвитку на 2019-2020 навчальний рік.

7. Затвердити форми планування освітньої роботи:

- Перспективне та календарне планування освітньої роботи вікових груп за режимними моментами та лексичними темами;

- Блочно-тематичну форму планування роботи спеціалістів: керівників музичних, інструктора з фізкультури, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, практичного психолога.

8. Затвердити строки складання планів роботи:

- перспективний план на місяць з обов’язковим плануванням фізкультурно-оздоровчої роботи (згідно плану фізкультурно-оздоровчої роботи), БЖД, роботи з батьками-затверджується на останньому тижні попереднього місяця;

- календарний план складається на тиждень вперед у відповідності до:  лексичної теми, розкладу освітньо-пізнавальної діяльності, циклограми діяльності на тиждень, віковим вимогам дітей.

9. Затвердити комплексний план фізкультурно-оздоровчої роботи.

10. Індивідуальна робота з дітьми щодня планується в календарному плані роботи групи.

11. Затвердити  план спільної роботи КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 241 КТ» КМР та КЗШ №26.

12. Затвердити план роботи з дітьми, які не відвідують дитячий заклад.

13.Затвердити форму проведення моніторингового дослідження знань, умінь та навичок дошкільників згідно Базового компоненту дошкільної освіти.

14. Затвердити графік роботи працівників.

15. Ділову документацію вести регулярно, оформлюючи у відповідності до Інструкції про ведення ділової документації.

16.Протягом 2019-2020 навчального року продовжувати роботу творчих груп:

- Створення умов для реалізації пріоритетного завдання з патріотичного виховання (керівник Шляхтич Н.В.);

- Система роботи з безпеки життєдіяльності у ЗДО (керівник Ягодка М.В.);

- Пошук нових форм роботи з батьками вихованців (керівник Фоміна В.М.);

- Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства V етап (керівник Кайко І.С.). Керівникам творчих груп: визначити напрямки роботи з самоосвіти (до 25.09.2019), визначити склад творчої групи, скласти план роботи (до 01.10.2019).

17. У 2019-2020 навчальному році організувати роботу гуртків:

- гурткова робота з театралізованої діяльності Студія «Театральний дивограй» (керівник Стеценко Н.А.);

-гурток «Музичні перлинки» (керівник Воронова Н.В.);

-гурток з художньо-естетичного напрямку «Тістопластика» (керівник Ваніна О.А.);

- гурток з валеології «Про здоров'я треба знати, про здоров'я треба дбати (керівник Ягодка М.Г.);

- гурток з художньої праці «Руками творяться дива» (керівник Нестеренко Н.В.);

- гурток за технологією саморозвитку М.Монтессорі (керівник Лемеш Н.В.).Керівникам гуртків скласти план роботи гуртків на 2019-2020 навчальний рік (до 01.10.2019. Відповідальний вихователь-методист Кайко І.С.). Затвердити графік роботи гуртків.

18.Затвердити план підвищення професійного рівня вихователів:

- Список педагогів, які проходять атестацію та курси підвищення каліфікації у 2019-2020 навчальному році;

- План школи молодого вихователя «Сходинки майстерності». Відвідувачі: Нестеренко Н.А., Родченко О.С., Мощук Т.О;

- План організації наставництва. Наставники: Третяк Л.В., Фоміна В.М., Кравченко С.В.;

- Молодим вихователям та наставникам скласти індивідуальні плани стажування (до 01.10.2019).

19. Затвердити порядок проведення засідань та нарад педагогічних працівників%

- педагогічна вітальня-щовівторка;

- педагогічна рада- 4 рази на рік;

- школа молодого вихователя «Сходинки майстерності»-щомісячно, 2-га середа;

- виробничі наради-один раз на місяць;

- наради при завідувачу-за потреби.

20. Обрати секретарем педагогічної ради вихователя-методиста Кайко І.С.

21.Особливу увагу приділяти охороні життя, здоров'я та запобігання травматизму вихованців, систематично проводити освітню роботу з дошкільниками щодо формування навичок безпечної поведінки та самозбереження, роз'яснювально-попереджувальну роботу з батьками вихованців.

22. Педагогічним працівникам під час освітнього процесу дотримуватися Санітарного регламенту, інструкцій з охорони праці та вимог запобігання всім видам дитячого травматизму

 

 РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №2

                   «STREAM-освіта як спеціально-організований процес цілеспрямованого 

формування розвитку  особистості»

                                            

 ВІД 28.11.2019

 

 

 1. Секретарем педагогічної ради обрати вихователя Третяк Л.В.
 2. Продовжувати виконувати рішення педагогічної ради №2 від 29.08.2019. (пп.3, 4, 15, 16, 17, 18, 21, 22).
 3. Затвердити «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу».
 4. Затвердити склад Комісії з питань академічної доброчесності:

Голова комісії: Третяк Л.В., вихователь.

Члени комісії: Сергійчук О.В., вихователь;

                         Турецька А.О., інструктор з фізкультури;

                        Фенник І.В., практичний психолог;

                        Уліцька Г.В., вихователь.

 1. Затвердити «Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності».
 2. Схвалити досвід роботи вчителя-логопеда Лещенко І.О. «Сенсорна інтеграція як метод корекції порушень мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку»
 3. Активно впроваджувати у практику роботи основні напрямки програми «STREAM-освіта, або Стежина у Всесвіт».

Постійно

 1. Оновити зміст ігрової діяльності дітей, створюючи доступне, змістовне й ефективне середовище – STREAM-осередки.

Грудень, 2019 – березень, 2020

 1. Планувати інтегровану діяльність дітей дотримуючись структури:
 • Організаційно-мотиваційний етап.
 • Етап новизни.
 • Етап узагальнення і закріплення знань.
 • Підсумковий етап.

Постійно

 1. Удосконалювати календарно-перспективне планування освітнього процесу у всіх  вікових групах з урахуванням принципу інтеграції.

Постійно

 1. Здійснювати особистісно - орієнтований підхід до організації ігрової діяльності дошкільнят, активізувати мовлення, спілкування з ровесниками.

Постійно

 1. Розробити систему ігор для розвитку емоційної сфери дошкільнят, з метою розвитку самооцінки та реалізації особистісних потреб дошкільника.

До лютого, 2020 року

 1. Роботу з батьками в закладі дошкільної освіти спрямувати на:
 •  створення інформаційно-просвітницького простору для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини;
 •  підвищення фахової майстерності педагогів через ознайомлення з родинним досвідом виховання;
 • сприяння інтеграції родинного виховання в суспільне;
 • заохочення батьків брати активну участь в освітньому процесі;
 •  узгодження понять, цінностей, педагогічної позиції досягнення єдність виховних впливів на дитину в родині та закладі дошкільної освіти;
 • формування у педагогічних працівників та батьків позитивного ставлення до партнерської взаємодії, спонукання їх до дій і моделей поведінки, орієнтованих на взаєморозуміння та взаємоповагу.

До 01.02.2020

 1. Протягом Місячника безпечного поводження на  водних об’єктах у  зимовий період приділити особливу увагу роботи з дітьми щодо формування навичок свідомого дотримання правил безпеки.

Грудень, 2019 - січень 2020 року

15. Застосовувати ІКТ-технології під час проведення освітніх занять з дітьми старшого дошкільного віку.

За потребою

 1. Розробити заходи, щодо створення інформаційно-просвітницького простору  для батьків майбутніх першокласників.

До лютого 2020 року

 1. Створювати  безпечні умови  життєдіяльності  учасників освітнього процесу та дотримуватися  інструкцій з охорони праці.

Постійно

 1. Дотримуватися Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.

Постійно

 

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №3

                   «Педагогічна майстерня: «Основні аспекти розвитку  дошкільної та початкової освіти

 у світлі сучасних вимог суспільства»

                                            

 

 ВІД 30.03.2020

 

 1. Атестаційну кампанію 2019-2020 навчального року вважати успішно проведеною відповідно до вимог «Типового положення  про атестацію педагогічних працівників». Роботу атестаційної комісії вважати «задовільною».
 1. Вихователю-методисту Нестеренко Н.В.:

2.1. Провести методичні заходи щодо використання інтеграційного підходу в

          організації  освітнього процесу з метою підвищення рівня ефективності

          діяльності  педагогів - початківців: Родченко О.С., Григорчук В.В., Мощук

          Т.О. у створенні середовища особистісного розвитку дитини.

До 20.05.2020

 1. Практичному психологу Фенник І.В.:
  1.  Проаналізувати причини некомфортного самопочуття окремих дітей груп №5,4,11 та надати консультативну допомогу вихователям щодо створення емоційно позитивного мікроклімату для співробітництва вихователя та дитини.

До 15.04.2020

 1.  Розробити консультативні матеріали для вихователів та батьків вихованців з питань формування позитивного «образу Я» дошкільників.

До початку нового навчального року

 1. Надавати консультативно-методичну допомогу педагогам у роботі з дитиною з особовими потребами;

У межах своєї компетенції

 1. Налагоджувати співпрацю з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з   особливими освітніми потребами з метою розроблення індивідуальної програми розвитку   дитини.

За потреби

 1. Педагогічним працівникам:
  1. Продовжувати виконання рішень педагогічної ради №2 від 28.11.2019 «Реалізація компетентнісного підходу до забезпечення гармонійного розвитку особистості» щодо розробки конспектів інноваційних видів занять, в тому числі й інтегрованих, у відповідності до тематичних тижнів та створення електронної бази «На допомогу вихователю».

До кінця навчального року

 1.  Продовжувати роботу щодо створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального).

Постійно

 1.  Активізувати роботу з налагодження партнерських стосунків з родинами у яких виховуються діти з особливими потребами.

Протягом навчального року

4.4. Для  створення  безпечних умов  життєдіяльності  учасників освітнього процесу дотримуватися  Інструкцій з охорони праці, Інструкцій з пожежної безпеки.

Постійно

 1. Дотримуватися Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.

Постійно

 1. Вихователям:
  1. Спрямувати роботу на розвиток емоційної сфери дошкільників, створення атмосфери оптимізму, підтримки та взаєморозуміння. Особливу увагу приділити розвитку ставлення дитини до самої себе та оточуючих, формування вольових якостей.  

Постійно

 1. Поповнити ігрову базу іграми на розвиток емоційного інтелекту дошкільників.

До 25.04.2020

 1. Продовжувати роботу щодо вдосконалення сюжетно-рольової гри як форми соціальної практики дитини та активізації ігрової діяльності дошкільників.

Постійно

 1. Приділити особливу увагу роботи з дітьми щодо формування навичок свідомого дотримання правил безпеки.

Квітень-травень 2020 року

 

 1. Творчій групі з безпеки життєдіяльності:
  1. Розробити плани весняних та літніх тижнів  безпеки з урахуванням активних форм роботи з дітьми.

До 18.04.2020

 1. Вихователям груп середнього та старшого віку:
  1. Проводити  систематичну освітню роботу з соціалізації  дошкільників

через використання  екскурсій згідно річного плану екскурсій проекту «Мандруємо разом».

Постійно

7.2. Провести Гру-квест «Пошук великодніх скарбів».

26.04.2020

 

РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №4

                   «Аналіз якості  та результативності організації освітньої діяльності колективу

 ЗДО у 2019-2020 н.р.»

                                          

 ВІД 29.05.2020

 

 1. Визначити організаційно-методичну роботу ЗДО за 2019-2020 навчальний рік такою, що відповідає сучасним вимогам до її організації.

2.      Затвердити План роботи на літній оздоровчий період 2020 року, розпорядок

         дня та розклад занять для всіх вікових груп та розпочати його   реалізацію.

Червень – серпень, 2020 року

 1. Створити робочу групу з розроблення річного плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік у складі:

       Голова групи: Лещенко І.О., завідувач;

Нестеренко Н.В., вихователь-методист;

Шляхтич Н.В., вихователь;

Третяк Л.В., вихователь;

Стеценко Н.А., керівник музичний;

Турецька А.О., інструктор з фізкультури.

 1. Робочій групі:
  1.  Зібрати матеріали для складання річного плану роботи КЗ

      «ДНЗ   (ясла-садок) №241 КТ» КМР  на новий 2020-2021 навчальний рік.

До 15.07.2020

 1. Спираючись на результати та перспективи розвитку ЗДО, визначити науково-методичну проблему: Національно-патріотичне виховання.

 

5.  Вихователю-методисту Нестеренко Н.В.:

5.1.  Під час складання річного плану   визначити науково-методичну проблему: Національно-патріотичне виховання.

5.2. Спрямувати роботу  педагогічного колективу на узагальнення та поширення

      досвіду використання інноваційних технологій.

Протягом нового 2020-2021 навчального року

5.3. Провести Конкурс-огляд підготовки груп до навчального року, результати

      якого   представити на серпневій педагогічній раді №1.

15-20 серпня 2020 року

5.4. Провести консультативні заняття з педагогами щодо застосування розвитку психічної сфери дитини.

Червень, 2020

 

6. Практичному психологу Фенник І.В.:

6.1. Провести консультативні заняття з батьками, діти яких виявили низький показник за рівне навчальної мотивації.

Червень, 2020

6.2. Провести консультативні заняття з педагогами щодо застосування розвитку психічної сфери дитини.

Червень, 2020

 

7. Педагогічним працівникам закладу:

7.1. Суворо дотримуватися  Інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей та   

        охорони праці.

Постійно

 1. Запобігати виникненню травмонебезпечних ситуацій: контроль безпечності ігрового та спортивного обладнання, своєчасне усунення недоліків.

Постійно

 1. Систематично навчати дошкільників основам профілактики травматизму: інструктажі з вихованцями, бесіди, заняття з БЖД.

Протягом літнього періоду, 2020 року

 1. Проводити роз’яснювально - інформативну роботу з батьками вихованців щодо запобігання травматизму дітей у повсякденні та під час літніх відпусток.

Протягом літнього періоду, 2020 року

 

8. Інструктору з фізкультури Турецькій А.О.:

8.1.  Розробити план фізкультурно-оздоровчих заходів на наступний навчальний

        рік.

До 01.07.2020

8.2. Включити елементи хатха-йоги у комплекс оздоровчої фізкультури.

Протягом літа 2020  року

9. Вихователям:

 1. Провести поточні ремонти групових приміщень.

Згідно плану

 1. Забезпечити виконання оптимального рухового режиму за допомогою різних форм рухової активності на відкритому повітрі.

Протягом літнього оздоровчого періоду.

 1.   Розширити та поповнити розвивальне середовище ЗДО у відповідності до  

            вимог Базового компоненту дошкільної освіти та  «Типовому переліку

            обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в

           ДНЗ»

Протягом літа


 

 

2018-2019 навчальний рік

 

Рішення педагогічної  ради №1 «Реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти» від 30.08.2018

1.1.  Роботу дошкільного закладу у 2017-2018 н.р. вважати «задовільною».

1.2. Роботу дошкільного закладу у літній оздоровчий період 2018 року вважати

      «задовільною».

2.1. Затвердити план освітньої роботи  КЗ «ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ» КМР на 2018-2019

навчальний рік.

     2.2. Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2017-2018 навчальному році,

враховуючи досягнення і перспективи розвитку, визначити пріоритетними на

2018-2019 навчальний рік такі завдання:

 • Модернізація змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості .
 • Продовжувати роботу щодо формування тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками.
 • Продовжувати  поглиблену роботу щодо формування громадянської позиції свідомого українця шляхом плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення   моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів   дітей дошкільного віку.

3.1.  Приступити до реалізації плану освітньої роботи  закладу дошкільної освіти на 2018-2019

     навчальний рік, спираючись на чинні освітні програми:

 • Українське дошкілля (реакція 2017 року). Програма розвитку дитини дошкільного віку (Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.), Мандрівець.
 • Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільних навчальних закладів (наук. керівник Богуш А. М.), Мандрівець.
 • Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності  дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.
 • Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» ((Борщ Р.М., Самойлик Д.В.), Мандрівець
 • Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей дошкільного віку (Лохвицька Л. В.), Мандрівець.
 • Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (Єфименко М. М.), Мандрівець.
 • Дитяча хореографія (Шевчук А. С.), Мандрівець.
 • Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку (Малашевська І. А.,Демидова С. К.), Мандрівець.
 • Віконечко. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років (За заг. ред. Сак Т. В.), Мандрівець.
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» (авт.: Рібцун Ю.В.)
 • Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофіменко Л.І.).
 • «Грайлик», програма з реалізації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт..Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.)

4.1. Затвердити розпорядок дня дітей дошкільного віку на 2018-2019 навчальний рік.

4.2. Затвердити розклад освітньо-пізнавальної діяльності дітей вікових груп,  розклад занять з

         музичної діяльності та фізичного розвитку на 2018-2019  навчальний рік.

4. 3.  Затвердити форми планування освітньої роботи:

 1. Перспективне та календарне планування освітньої роботи вікових груп за режимними моментами та лексичними темами;
 2. Блочно-тематичну форму планування роботи спеціалістів: музичних керівників, інструктора з фізкультури, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, практичного психолога.

4.4.  Затвердити строки складання планів роботи:

1)  перспективний план на місяць з обов’язковим плануванням фізкультурно-оздоровчої роботи (згідно плану фізкультурно–оздоровчої роботи), БЖД, роботи з батьками – затверджується на останньому тижні попереднього місяця;

2)  календарний план складається на тиждень вперед у відповідності до:

       - лексичної теми,

       - розкладу освітньо-пізнавальної діяльності,

       - циклограми діяльності на тиждень,

       - віковим програмним вимогам.

4.5. Затвердити комплексний план фізкультурно-оздоровчої роботи.

4.6.  Індивідуальна робота з дітьми щодня планується в календарному плані роботи групи.

4.7.  Затвердити план спільної роботи КЗ «ДНЗ (ясла-садок) № 241 КТ» КМР та КЗШ №26.

4.8.  Затвердити план роботи з дітьми, які не відвідують дитячий заклад.

4.9.  Затвердити форму проведення моніторингового дослідження знань, умінь та

       навичок дошкільників згідно Базовому компоненту дошкільної освіти.

4.10. Затвердити графік роботи працівників.

4.11. Ділову документацію вести регулярно, оформлюючи у відповідності до Інструкції про ведення ділової документації.

5.1. Протягом 2018-2019 навчального року продовжувати роботу творчих груп:

 • Створення умов для реалізації пріоритетного завдання з патріотичного виховання (керівник Шляхтич Н.В.);
 • Система роботи з безпеки життєдіяльності у ЗДО (керівник Ягодка М.Г.);
 • Пошук нових форм роботи з батьками вихованців (керівник Фоміна В.М.);
 • Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства (ІV етап (корекційний)) (керівник Гога Ю.Є.)

5.2. Керівникам творчих груп:

            - визначити напрямки роботи з самоосвіти (до 24.09.2018);

            - визначити склад творчої групи;

            - скласти план роботи (до 01.10.2018)

Відповідальний вихователь-методист Гога Ю.Є.

6.1. Протягом 2018-2019 навчального року в закладі організувати роботу гуртків:

 • гурткова робота з театралізованої діяльності Студія «Театральний водограй» (керівник Стеценко Н.А.);
 • гурток «Музичні перлинки» (керівник Воронова Н.В.);
 • гурток з виховання здорового тіла і здорової психіки за допомогою Хатха-йоги (керівник Демченко О.О.);
 • гурток з художньо-естетичного розвитку «Тістопластика» (керівник Ваніна О.А.);
 • гурток з валеології «Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати» (керівник Ягодка М.Г.);
 • гурток з художньої праці «Руками творяться дива» (керівники Нестеренко Н.В.);
 • гурток за технологією саморозвитку М.Монтессорі (керівник Лемеш Н.В.).

6.2. Керівникам гуртка скласти план роботи гуртків на 2018-2019 навчальний рік

До 01.10.2018

                                                                               Відповідальний вихователь-методист Гога Ю.Є.

 1. Затвердити графік роботи гуртків.

7.1.  Затвердити план підвищення професійного рівня вихователів:

 1. Список педагогів, які проходять атестацію та курси підвищення кваліфікації у 2018-2019 н.р.;
 2. План школи молодого вихователя «Сходинки майстерності» 

 Відвідувачі: Нестеренко Н.А., Феннік І.В., Шкарупа Т.В., Родченко О.С.;

 1. План організації наставництва

             Наставники: Третяк Л.В., Фоміна В.М., Кравченко С.В.;

 1. Молодим вихователям та наставникам скласти індивідуальні плани стажування

До 01.10.2018

7.2.  Затвердити порядок проведення засідань та нарад педагогічних працівників:

          1) педагогічна вітальня – щовівторка ;

          2) педагогічна рада – чотири  рази на рік;

          3) школа молодого вихователя «Сходинки майстерності» - щомісячно, 2-га середа

          4) виробничі наради – один раз на місяць;

          5) наради при завідувачі – за потреби.

7.3. Обрати секретарем педагогічної ради Гогу Ю.Є., вихователя-методиста.

8.1.  Особливу увагу приділяти охороні життя, здоров’я та запобігання травматизму

      вихованців, систематично проводити освітню роботу з дошкільниками щодо формування

      навичок безпечної поведінки та самозбереження,  роз'яснювально-попереджувальну      

      роботу з батьками  вихованців.

8.2. Педагогічним працівникам під час освітнього процесу дотримуватися Санітарного

регламенту, інструкцій з охорони праці та вимог запобігання всім видам дитячого  

травматизму.

 

Рішення  позачергової педагогічної ради №2

«Підсумки виробничої практики студентки Мощук Т.О.»

від 28.09.2018

 1. Зарахувати виробничу практику студентки ІІІ курсу, групи ДО 16СЗ ЦДПУ ім.. В. Винниченко Мощук Тетяни Олегівни на оцінку «відмінно».

Рішення педагогічної ради №3

Педагогічна лабораторія: «Реалізація компетентнісного підходу для забезпечення гармонійного розвитку особистості»

Від 29.11.2018

 1. Рішення педагогічної ради №1 від 30.08.2018 «Реалії та перспективи діяльності закладу дошкільної освіти» вважати виконаними.
 1. Впроваджувати у практику роботи концептуальні засади Базового компонента та загальнометодологічних принципів:
 • Побудова освітнього процесу з позицій особистісно орієнтовного підходу.
 • Створення умов для розвитку особистості дошкільника через задоволення її базових потреб відповідно до соціокультурних норм.
 • Вибір навчального матеріалу та освітніх технологій з урахуванням унікальності кожної дитини.

Педагоги. Постійно

 1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти ( лист МОН України від19.04.2018 № 1/9-249) затвердити для керівництва в роботі педагогічного колективу з питань забезпечення наступності у діяльності освітніх ланок ЗДО та початкової школи.
 2. Створити творчу групу з підготовки Круглого стола для педагогів ЗДО та вчителів початкових класів ЗОШ у складі: Лещенко І. О., завідувач, вчитель-логопед; Гога Ю.Є., вихователь-методист; Фенник І.В., практичний психолог; Горбуліна В.С., вчитель-дефектолог; Ягодка М.Г. та Денисова Т.А., вихователі груп старшого віку, Уліцька Г.В., Шелудько І.В., вихователі груп середнього віку.
 3. Творчій групі:
  1. Вивчити питання тенденції розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування ЗОШ на засадах Концепції Нової школи, проаналізувати програму «Впевнений старт» (нова редакція), ознайомитися з методичним посібником  «Шість цеглинок в освітньому процесі». Розробити рекомендації  щодо розвитку особистісних якостей вихованців, необхідні для оволодіння навчальною діяльністю та формуванню інтересу до шкільного навчання.

До 15.01.2019

 1. Розробити заходи, щодо створення інформаційно-просвітницького простору  для батьків майбутніх першокласників.

До 01.02.2019

 1. Активно впроваджувати в практику освітньої роботи технологію інтегрованого навчання та виховання дошкільників.

Постійно

 1. Активно використовувати інтерактивні форми і методи у роботі з дошкільниками.

Постійно

 1. Удосконалювати календарно-перспективне планування освітнього процесу у всіх  вікових групах з урахуванням принципу інтеграції.

Постійно

 1. Розробити взірцеві конспекти інноваційних видів занять, в тому числі й інтегрованих, у відповідності до тематичних тижнів та створити електронну базу «На допомогу вихователю»

До кінця навчального року. Відповідальна вихователь-методист Гога Ю.Є.

 1. Роботу з батьками в закладі дошкільної освіти спрямувати на:
 •  створення інформаційно-просвітницького простору для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини;
 •  підвищення фахової майстерності педагогів через ознайомлення з родинним досвідом виховання;
 • сприяння інтеграції родинного виховання в суспільне;
 • заохочення батьків брати активну участь в освітньому процесі;
 •  узгодження понять, цінностей, педагогічної позиції досягнення єдність виховних впливів на дитину в родині та закладі дошкільної освіти;
 • формування у педагогічних працівників та батьків позитивного ставлення до партнерської взаємодії, спонукання їх до дій і моделей поведінки, орієнтованих на взаєморозуміння та взаємоповагу.
  1. Творчій групі з нових форм роботи з батьками вихованців розробити питання анкети для батьків «Вивчаємо та удосконалюємо імідж ЗДО»

До 20.12.2018

 1. Вихователям всіх вікових груп провести анкетування батьків з метою вивчення та удосконалення іміджу  закладу дошкільної освіти.

До 26.12.2018

 1. Творчій групі з нових форм  роботи з батьками вихованців проаналізувати результати анкетування та розробити пропозиції щодо вдосконалення іміджу ЗДО

До 18.01.2019

6.1. Для  створення  безпечних умов  життєдіяльності  учасників освітнього процесу дотримуватися  інструкцій з охорони праці.

Постійно

 1. Дотримуватися Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.

Постійно

6.7. Протягом Місячника безпечного поводження на  водних об’єктах у  зимовий

період приділити особливу увагу роботи з дітьми щодо формування навичок свідомого дотримання правил безпеки.

Вихователі, грудень-січень 2019 року

 

 

Рішення  позачергової педагогічної ради №4

«Про надання безкоштовного харчування»

від 28.02.2019

 1. Надати безкоштовне харчування Чирковій Вероніки 29.12.2015 р.н., вихованки групи раннього віку №7 з 01.03.2019.
 2. Протокол педагогічної ради про надання безкоштовного харчування, довідку з військової частини про безпосередню участь Чиркова Є.М. в антитерористичній операції, довідку про склад сім’ї, надати на погодження до відділу освіти Металургійної районної у місті ради.

До 01.03.2019

 

Рішення педагогічної ради №7  від 28.03.2019

 

 1. Педагогам ЗДО продовжувати виконання рішень педагогічної ради №2 від 29.11.2018 «Реалізація компетентнісного підходу до забезпечення гармонійного розвитку особистості» щодо розробки конспектів інноваційних видів занять, в тому числі й інтегрованих, у відповідності до тематичних тижнів та створення електронної бази «На допомогу вихователю».

До кінця навчального року.

Відповідальна вихователь-методист Гога Ю.Є.

 1. Вихователю-методисту Гогі Ю.Є. та вихователям – наставникам Третяк Л.В., Кот Г.М., Кравченко С.В. провести методичні заходи щодо використання інтеграційного підходу в організації  освітнього процесу з метою підвищення рівня ефективності діяльності  педагогів - початківців: Шкарупи Т.В., Нестеренко Н.В., Родченко О.С., Григорчук В.В. у створенні середовища особистісного розвитку дитини.

До 20.05.2019

Відповідальна вихователь-методист Гога Ю.Є.

 1. Атестаційну кампанію 2018-2019 навчального року вважати успішно проведеною відповідно до вимог «Типового положення  про атестацію педагогічних працівників». Роботу атестаційної комісії вважати «задовільною».
 2. Педагогічному колективу ЗДО продовжувати роботу щодо створення належних умов для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального).

Постійно

 1. Вихователям:
  1.  Спрямувати роботу на розвиток емоційної сфери дошкільників, створення атмосфери оптимізму, підтримки та взаєморозуміння. Особливу увагу приділити розвитку ставлення дитини до самої себе та оточуючих, формування вольових якостей.  

Постійно

 1.  Поповнити ігрову базу іграми на розвиток емоційного інтелекту дошкільників.

До 25.04.2019

  Відповідальна вихователь-методист Гога Ю.Є.

 1.  Продовжувати роботу щодо вдосконалення сюжетно-рольової гри як форми соціальної практики дитини та активізації ігрової діяльності дошкільників.

Постійно

 1. Практичному психологу Фенник І.В.:
  1.  Проаналізувати причини некомфортного самопочуття окремих дітей груп №5,4,11 та надати консультативну допомогу вихователям щодо створення емоційно позитивного мікроклімату для співробітництва вихователя та дитини.

До 15.04.2019

 1.  Розробити консультативні матеріали для вихователів та батьків вихованців з питань формування позитивного «образу Я» дошкільників.

До початку нового навчального року

 1. З метою оптимізації соціально-особистісного розвитку дошкільників:
  1.  Творчій групі з безпеки життєдіяльності розробити плани весняних та літніх тижнів  безпеки з урахуванням активних форм роботи з дітьми.

До 18.04.2019

Відповідальна Ягодка М.Г.

 1.  Провести Гру-квест «Пошук великодніх скарбів».

26.04.2019

 Відповідальні вихователі груп середнього віку

 1. Вихователям груп середнього та старшого віку проводити  систематичну освітню роботу з соціалізації  дошкільників через використання  екскурсій згідно річного плану екскурсій проекту «Мандруємо разом».

Постійно

Відповідальні: вихователь-методист Гога Ю.Є.,

вихователі груп середнього та старшого віку.

 1. В рамках інклюзивного освітнього простору:
  1. Практичному психологу Фенник І.В.:

- у межах своєї компетенції надавати консультативно-методичну допомогу педагогам у роботі з дитиною з особовими потребами;

- налагоджувати співпрацю з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з  

   особливими освітніми потребами з метою розроблення індивідуальної програми розвитку

   дитини.

 1. Педагогам ЗДО активізувати роботу з налагодження партнерських стосунків з родинами у яких виховуються діти з особливими потребами.

Протягом навчального року

 1. Для  створення  безпечних умов  життєдіяльності  учасників освітнього процесу дотримуватися  Інструкцій з охорони праці, Інструкцій з пожежної безпеки.

Постійно

 1. Дотримуватися Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України.

Постійно

 1. Приділити особливу увагу роботи з дітьми щодо формування навичок свідомого дотримання правил безпеки.

 

Вихователі, квітень-травень 2019 року

 

Засідання педагогічної ради №8

 

від 30.05.2019

Черга денна:

 1. Про виконання рішень педагогічної ради №7.
 2. Про роботу педагогічного колективу ЗДО у 2018-2019 навчальному році. Переваги та недоліки.
 3. Результати моніторингу аналізу та результативності освітньої діяльності колективу закладу дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році:
 4. Звіт вихователя-методиста;
 5. звіт інструктора з фізкультури;
 6. звіт практичного психолога;
 7. звіт сестри медичної старшої.
 1. Обговорення, внесення коректив та схвалення плану роботи на літній оздоровчий період.
 2. Про завдання по підготовці до нового навчального року.
 3. Про пріоритетні напрямки в наступному навчальному році.
 4. Про забезпечення безпечного освітнього процесу.
 5. Обговорення проекту рішень педагогічної ради.

 

 

РІШЕННЯ ПЕДРАДИ №8

 1. Рішення попередньої педагогічної ради №7 вважати виконаними.
 2. Визнати організаційно - методичну роботу ЗДО за 2018-2019 навчальний рік такою, що відповідає сучасним вимогам до її організації.
 3. Творчим групам продовжувати  координацію методичної роботи закладу.
 4. В закладі дошкільної освіти підтримувати  належні умови для підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів, сприяти ефективному росту фахової майстерності педагогів.

Постійно, відповідальна вихователь-методист Гога Ю.Є.

 1. Впроваджувати у практику роботи новації, які є прийнятними для роботи з дошкільниками протягом усіх періодів їхнього розвитку.
 2. Проводити просвітницьку роботу з батьками вихованців  щодо ознайомлення із сучасними перспективними педагогічними технологіями  розумового розвитку дошкільників й подальшого їх використання.
 3. Роботу педагогів ЗДО щодо розвитку дошкільників за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та Базового компоненту дошкільної освіти у 2018-2019 навчальному році вважати «задовільною».

 

 1. Фізично – оздоровчу роботу педагогічного колективу закладу з дошкільниками протягом 2018-2019 н.р. вважати «задовільною».
  1. Інструктору з фізкультури Турецькій А.О.:

8.1.1.розробити план фізкультурно-оздоровчих заходів на наступний навчальний рік.

До 01.07.2019

8.1.2. включити елементи хатха-йоги у комплекс оздоровчої фізкультури.

Протягом літнього оздоровчого періоду.

8.2. Вихователям усіх вікових груп забезпечити виконання оптимального рухового режиму за допомогою різних форм рухової активності на відкритому повітрі.

Протягом літнього оздоровчого періоду.

 1. Організувати в закладі консультативно – просвітницьку роботу:
  1.  Консультативні заняття з батьками, діти яких виявили низький показник за рівне навчальної мотивації

    Червень, відповідальна практичний психолог Фенник І.В.

 1.  Консультативні заняття з педагогами щодо застосування розвитку психічної сфери дитини.

Червень, відповідальні: вихователь-методист Гога Ю.Є.,

практичний психолог Фенник І.В.

 1. Медичне обслуговування дошкільників у 2018-2019 навчальному році вважати «задовільним».
 2. Затвердити   План роботи на літній оздоровчий період 2019 року та розпочати його реалізацію.
 3. Затвердити план  підготовки дошкільного навчального закладу до нового 2019-2020  навчального року.
 4. Для  створення умов згідно санітарних норм і правил для здобуття якісної дошкільної освіти у закладі:
  1. Провести поточні ремонти групових приміщень.

Згідно плану, відповідальні вихователі вікових груп.

 13.2. Провести ремонт вестибюлю ЗДО.

 Червень – липень, 2019

 13.3.  Розширити та поповнити розвивальне середовище ЗДО у відповідності до  

вимог Базового компоненту дошкільної освіти та  «Типовому переліку  обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в ДНЗ»

Протягом літа, відповідальні педагоги

13.4.  Провести оглядову  перевірку готовності груп до навчального року, результати  

         якого   представити на серпневій педагогічній раді №1

15-20 серпня 2019, відповідальний вихователь-методист Гога Ю.Є.

 1. Створити робочу групу з розроблення річного плану роботи навчального закладу на новий навчальний рік у складі:

       Голова групи: Лещенко І.О., завідувач;

Гога Ю.Є, вихователь-методист;

Шляхтич Н.В., вихователь;

Третяк Л.В., вихователь;

Воронова Н.В., керівник музичний;

Турецька А.О., інструктор з фізкультури.

 1. Робочій групі зібрати матеріали для складання річного плану роботи КЗ «ДНЗ     

(ясла-садок) №241 КТ» КМР  на новий 2019-2020 навчальний рік.

До 15.07.2019

 1. Спираючись на результати та перспективи розвитку ЗДО, визначити науково-методичну проблему: впровадження STRЕAM – освіти, як напрямку інтегрованого навчання та розвитку дошкільників.

:

 1. Суворо дотримуватися  Інструкцій з охорони життя і здоров’я дітей та охорони праці.

Постійно

 1.  Запобігати виникненню травмонебезпечних ситуацій: контроль безпечності ігрового та спортивного обладнання, своєчасне усунення недоліків.

Постійно

 1.  Систематично навчати дошкільників основам профілактики травматизму: інструктажі з вихованцями, бесіди, заняття з БЖД.

Протягом літнього періоду, 2019

 1.  Проводити роз’яснювально - інформативну роботу з батьками вихованців щодо запобігання травматизму дітей у повсякденні та під час літніх відпусток.

Протягом літнього періоду, 2019