КЗ "ДНЗ (ясла-садок) №241 КТ" КМР
Підвищення професійного рівня педагогів

         Зміна суспільних відносин, ціннісних орієнтирів, ставлення громадян до освіти й освіченості зумовили актуальність такої проблеми, як удосконалення та досягнення якісно нових високих результатів освітнього процесу. Сучасний дошкільний  заклад  освіти потребує ініціативних, творчих педагогів, здатних забезпечити високий освітній рівень дошкільників та відповідний рівень їхньої вихованості. Це вимагає від педагогічного колективу дошкільного закладу освіти закладу якісно нової організації своєї роботи, створення умов для розвитку творчої активності педагогів, постійного пошуку нових форм і методів діяльності, модернізації відомих положень, які будуються на основі впровадження інноваційних педагогічних ідей. 

        Як організувати науково-методичну роботу, щоб вона не була формальною? Як створити найкращі умови для розкриття можливостей, професійних інтересів і здібностей кожного педагога? Як зробити спілкування колег ефективним, а спільну роботу колег продуктивною? Відповіді на ці питання знаходяться саме тут…

      Зустрічі відтворюють напрям по підвищенню педагогічної майстерності педагога, впровадження різноманітних  форм і методів, які сприяють формуванню потреби у педагогічного працівника підвищення власного професійного рівня, спонукають до творчості та   співробітництва.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-2020 навчальний рік

 

Звіт роботи над обласною проблемою  «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» 

(за 2015-2020 роки)

 

          КЗ «ДНЗ (ясла-садок)  №241 КТ» КМР  приймав активну участь у роботі з вивчення та  реалізації обласної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Педагоги закладу були членами творчої групи вихователів-методистів ЗДО району з даної теми.

          Впродовж 2015-2020 років заклад освіти ставив перед собою такі
 річні  завдання по соціалізації:

 • Сприяння розвитку дошкільника як особистості, формуванню елементарних форм його життєвої компетентності через вдосконалення ігрової діяльності та розвиток творчого потенціалу (2015-2016 н.р.).
 • Удосконалення освітньо - виховної  роботи педагогічного колективу щодо впровадження концептуальних основ гуманістичної  педагогіки  В.О. Сухомлинського (2015-2016 н.р.).
 • Активізація пізнавальної діяльності дошкільників у логіко-математичному розвитку (2015-2016 н.р.).
 • Формування громадянської позиції свідомого українця шляхом плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення   моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів   дітей дошкільного віку (2016-2017 н.р.).
 • Впровадження  в систему освіти інноваційних методів   розкриття  логіко-математичного потенціалу дітей дошкільного віку (2016-2017 н.р.).
 • Удосконалення інноваційної діяльності  формування у дітей чуття національної свідомості шляхом залучення в  освітньо - виховну  роботу педагогічного колективу концептуальних основ гуманістичної педагогіки   В.О. Сухомлинського (2016-2017 н.р.).
 • Формування тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками (2017-2018 н.р.).
 • Формування громадянської позиції свідомого українця шляхом плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення   моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів   дітей дошкільного віку (2017-2018 н.р.).
 • Модернізація змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості (2018-2019 н.р.).
 • Формування тісного взаємозв’язку   закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками (2018-2019 н.р.).
 • Формування громадянської позиції свідомого українця шляхом плекання національної свідомості й самосвідомості, прищеплення   моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів   дітей дошкільного віку (2018-2019 н.р.).

Впровадження STRЕAM-освіти, як напрямку інтегрованого навчання та розвитку дітей дошкільного віку (2019-2020 н.р.).

 • Удосконалення змісту і форм освітнього процесу на основі компетентнісного підходу до розвитку особистості (2019-2020 н.р.).
 • Систематизація  роботи спрямованої на формування тісного взаємозв’язку   закладу дошкільної освіти із сім’єю, демократизації виховного процесу через використання різних форм співробітництва з батьками (2019-2020 н.р.).

Протягом 2015-2020 років було проведено:

 Педагогічні ради на теми:

 • «Творимо духовний світ дитини. Прогулянка педагогічним садом                         В.О. Сухомлинського»  (січень, 2016);
 • «Ярмарок педагогічних ідей» (листопад, 2016);
 • «Соціалізація – навчання житті в суспільстві.  Шляхи формування соціальної компетенції дошкільників» (грудень, 2017);
 • «Реалізація компетентнісного підходу до забезпечення гармонійного розвитку особистості» (листопад, 2018);
 • «Шляхи оптимізації соціально-особистісного розвитку дошкільників» (березень, 2019);
 • «STREAM-освіта як спеціально-організований процес цілеспрямованого формування розвитку особистості» (листопад, 2019);
 • «Основні аспекти розвитку дошкільної та початкової освіти у світлі сучасних вимог суспільства» (березень, 2020)

Семінари з проблеми:

 • Психолого – педагогічний семінар «Соціалізація й толерантні відносини дошкільників» (грудень, 2015);
 • Ділова гра для педагогів «Виховання економічної культури дошкільника –  крок до соціалізації, ощадливості і ділової активності» (березень, 2017);
 • Дитячий садок і сім’я – єдиний простір дитинства. Ділова гра «Батьківські збори» (вересень, 2017);
 • Психолого-педагогічний семінар-практикум «Емоціогенність як необхідна умова засвоєння соціального досвіду» (грудень, 2017);
 • Майстер-клас для педагогів  «Використання соціо-ігрової технології через герменевтичний підхід в навчально-виховному процесі в ДНЗ» (січень, 2018);
 • Семінар-тренінг для педагогів закладу «Організація освітнього процесу на засадах партнерської взаємодії  між ЗДО та родиною» (вересень, 2018);
 • Теоретично -практичний семінар для педагогів «STRЕAM – освіта як спеціально організований процес цілеспрямованого формування розвитку особистості» (квітень, 2019);
 • Семінар-практикум «Компетентнісний підхід як методологічний орієнтир модернізації сучасної дошкільної освіти» (січень, 2020).

Консультації для педагогів:

 • Соціалізація особистості засадах гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського (грудень, 2015);
 • Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими (листопад, 2016);
 • Теоретичні аспекти соціалізації (вересень, 2017);
 • Патріотичне виховання дошкільників засобами інтерактивної  освітньої діяльності (січень, 2018);
 • Соціально-економічна освіта: нові підходи (лютий, 2018);
 • Компетентісний підхід як основа формування соціально-комунікативної компетенції особистості у дошкільному дитинстві (листопад, 2018);
 • Ігрова діяльність як засіб соціальної адаптації дитини (лютий, 2019);
 • Принципи організації інклюзивної освіти в ЗДО (березень, 2019);
 • Нові виклики ігрової діяльності дітей: оцінюємо, розмірковуємо, упроваджуємо (лютий, 2020).

Відкриті покази,  взаємовідвідування  педагогами:

2015/2016 н.р.

 • Казки Сухомлинського на занятті з логіко-математичного розвитку. Вихователь: Шелудько І.В.;
 • Школа радості. Розвиток емоційної сфери малюків за допомогою фольклору. Вихователь: Кравченко С.В.;
 • Формування навичок творчої діяльності засобами ТРВЗ. Вихователь: Аленіна Г.В.

2016/2017 н.р.

 • Віночок – народний символ України. Керівник музичний Воронова Н.В.;
 • Заняття з патріотичного виховання  «Україна – моя Батьківщина». Вихователь: Бакаліна Т.С.

2017/2018 н.р.

 • Інтегроване заняття «Хай в серці кожної дитини живе любов до України» (національне виховання дітей). Вихователь: Ваніна О.А.;
 • Гра-заняття з соціально-морального розвитку дітей раннього віку. Вихователь: Лемеш Н.В.;
 • Заняття з розвитку комунікативних навичок та використанням технології рефлексивне коло «Коло спілкування - дружба». Вихователь: Третяк Л.В.;
 • Інтегроване заняття з емоційно-ціннісного розвитку». Вихователь: Шаргуленко В.С.;
 • Інтегроване заняття з циклу «Клуб майбутніх першокласників». Вихователь: Тузик М.В.;
 • Гра- конкурс «Майстер Шеф. Українська кухня». Вихователь: Тузик М.В.

2018/2019 н.р.

 • Інтегроване заняття з національно-патріотичного виховання  та художньо-продуктивної діяльності. Вихователь: Шляхтич Н.В.;
 • Заняття з розвитку комунікативних навичок «Чарівні зустрічі». Практичний психолог Фенник І.В.;
 • Віртуальна екскурсія «Подорож в минуле». Вихователь: Нестеренко Н.В.

2019/2020 н.р.

 • Заняття з використанням елементів ейдетики .Вихователь: Кот Г.М.;
 • Інтегроване заняття з використанням елементів технології М. Монтессорі. Вихователь: Фоміна В.М.

Наступність між ЗДО та КЗШ №26 є теж вагомою складовою соціалізації дошкільника:

 • Обмін досвідом між вихователями ЗДО і вчителями школи «Шляхи успіної адаптації дитини до нових умов життя» (2015-2020 н.р.);

Батьківські збори:

 •  «Соціально-психологічна та емоційно-вольова готовність старших дошкільників до подальшого навчання в рамках впровадження концепції «Нової української школи» (травень, 2019).

Консультації для батьків:

 • «Відкриваємо таємниці раннього віку» (нові підходи до адаптації дітей раннього віку (вересень, 2015);
 • "Соціалізація особистості засадах гуманістичних ідей В.О. Сухомлинського" (грудень, 2015);
 • «Виховання моральних якостей дошкільників» (лютий, 2016);
 • Первинна соціалізація дитини у родинному середовищі (грудень, 2017);
 • Гра як засіб соціалізації дошкільника» (квітень, 2018);
 • Родинне спілкування як чинник комунікативно–мовленнєвого розвитку дошкільника (жовтень, 2018);
 • Проблеми патріотичного виховання дошкільнят (березень, 2019).

    Проведено велику кількість свят та розваг у закладі дошкільної освіти з метою успішної соціалізації дошкільників.

РЕЗУЛЬТАТИ роботи  над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»:

Районні заходи, які були проведені на базі закладу:

 • Відкритий простір для вихователів ЗДО Металургійного району «Інноваційні технології розвитку інтелекту дошкільників» (2018);

Міські заходи в яких приймали участь :

 • Міська панорама проєктів реалізації завдань II етапу обласного науково-методичного проєкту «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві» з теми «Соціалізація дошкільника як активного суб’єкта громадянського суспільства в сучасних умовах сьогодення»  (2017);
 • Методичний SURFING «Тримаю хвилю новацій», реалізації завдань III етап обласного науково-методичного проєкту «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві»  (2018);
 • Міський фестиваль методичних ідей «Я – теоретик, я – практик, я - особистість» (2019).

Міські заходи, які були проведені на базі закладу:

 • Міський  семінар «Моральне виховання як соціалізація розвитку особистості дошкільника» (2017);
 • Проблемно-тематичне міжрайонне методичне об’єднання «Соціалізація дошкільників через формування економічної культури» (2017-2018);
 • Міський семінар-практикум  «Економічний ігроленд – реалізація соціо-ігрової технології економічного виховання» (2018);

Розробка проєктів щодо реалізації обласного науково-методичного проєкту «Освітні стратегії соціалізації особистості в громадянському суспільстві»

 • Приймали участь у розробці проєкту «Мандруємо разом»  який узагальнено в досвіді «Соціальна інтеграція дошкільника  через соціокультурне оточення» затверджений на науковій раді КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР.
 • Розробили проєкт «Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників», затверджений на науковій раді КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР.

Обласні:

 • Приймали участь у обласному фестивалі педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro – 2020» в номінації «Реалізація наскрізної змістовної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» як засіб інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, навчальних предметів та предметних циклів» з досвідом «Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників».

Міжнародні:

 • Приймали участь та отримали Диплом учасника Х Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2019»  м. Київ  в номінації  «Соціалізація особистості в умовах сучасних викликів», де був представлений передовий педагогічний досвід педагогів закладу «Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників» (2019)

Всеукраїнські:

 • Прийняли участь у Всеукраїнському освітньому хабі педагогічних інновацій Нової української школи з педагогічним досвідом «Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників» (результати жовтень, 2020 року).

 

Педагоги, які були учасниками  у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних форумах, конференціях, конкурсах

 

Захід

П.І.Б. педагога

Посада

Результат

Міський фестиваль методичних ідей          «Я – теоретик, я – практик, я – особистість»

Гога Ю.Є.

Вихователь-методист

грамота

Обласний фестиваль педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST Dnipro – 2020»

ППД   «Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників»

Гога Ю.Є.

Вихователь

 ІІ місце

Науково-практичний семінар

Методика корекції порушень артикуляційної моторики: логопедичний масаж, артикуляційна та дихальна гімнастика

Лещенко І.О.,

Нестеренко Н.В.,

Фенник І.В.

 

Вчитель-логопед,

вихователь,

практичний психолог

сертифікати

Всеукраїнський освітній хаб  педагогічних інновацій

ППД «Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників»

Гога Ю.Є.

Вихователь

результат у жовтні, 2020

ІІ Всеукраїнське заняття доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин

Благодійна організація “Благодійний фонд “Щаслива лапа”

Шаргуленко В.С.

Вихователь

диплом учасника

Всеукраїнський антикризовий онлайн-марафон від MCFR

Організація роботи дитсадка в умовах карантину: нормативні орієнтири

Лещенко І.О.

Завідувач

сертифікат

Х Міжнародна  виставка «Сучасні заклади освіти» в м. Київ ,2019

ППД «Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників»

Колектив

Педагоги закладу

диплом

Конкурс Noosphere Space Art Challenge

Малюнок

"Політ до Місяця й далі"

Фенник І.В., Нестеренко Н.В.

Практичний психолог, вихователь-методист

Учасники

І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Інтеграція інноваційних педагогічних технологій у сучасний освітній процес»

Лещенко І.О.

Завідувач

Сертифікат

 

Висвітлення діяльності педагогів

в інтернет ресурсах та періодичних виданнях

 

 • Вчитель-логопед Лещенко І.О. публікувалась на сайті на сайті «АБЕТКАland» конспект заняття: «Дружба – найцінніший скарб»;
 • Вчитель-логопед Лещенко І.О. публікувалась на сайті на сайті vseosvita.ua (Методичні розробки, конспекти індивідуальних та групових занять, дидактичні ігри):
 • «Слово. Слова – назва дій;
 • Дидактичний матеріал до заняття «Рання осінь»;
 •  Дидактичний матеріал до заняття «Слова. Слова – назви дій»;
 • «Рання осінь»;
 • «Мої улюблені іграшки»;
 • «Слово. Слова – назви ознак»; 
 • «Автоматизація звука [С]; 
 • Дидактичні матеріали до заняття «Автоматизація звука [С]; 
 •  «Автоматизація звука [Ш];
 • Дидактичні матеріали до заняття «Автоматизація звука [Ш];
 • Сюжетно-рольова гра Кафе-варенична «Українська хата»;
 • Дидактична гра: «Ой, піду я по покупки, По закупочки мої»;
 • Педагогічний тренінг «Структурно-логічна схема як засіб реалізації ігрової діяльності»;
 •  Інтерактивна гра «Відкриваємо власний бізнес»
 • Вихователь Гога Ю.Є. публікувалась у збірці матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досвід роботи вихователя закладу дошкільної освіти: традиційні підходи та інновації», стаття «Економічне виховання як засіб соціалізації дошкільників» 
 • Вихователь Лемеш Н.В. публікувалась на сайті «ВСЕОСВІТА» «Нетрадиційна техніка малювання з дітьми середньої групи»;
 • Вихователь Лемеш Н.В. публікувалась на сайті «ВСЕОСВІТА» «Профілактика плоскостопості (рекомендації для батьків)»;
 • Вихователь Лемеш Н.В. публікувалась на сайті «ВСЕОСВІТА» «Конспект інтегрованого заняття з використанням елементів STREAM – освіти з дітьми середнього дошкільного віку на тему: «Весела мандрівка»;
 • Вихователь Лемеш Н.В. публікувалась на сайті «ВСЕОСВІТА» «Українські народні ігри в дитячому садку»;
 • Вихователь-методист Нестеренко Н.В. публікувалась на сайті «ВСЕОСВІТА» «Заняття пальчикової гімнастики «Метелик»;
 • Вихователь-методист Нестеренко Н.В. публікувалась на сайті «ВСЕОСВІТА» «Заняття пальчикової гімнастики «Квіточки»;
 • Вихователь Казанцева В.В. публікувалась на сайті «ВСЕОСВІТА» «Використання ІКТ в діяльності вихователя ЗДО»;
 • Вихователь Казанцева В.В. публікувалась на сайті «ВСЕОСВІТА» «Імідж вихователя дошкільного навчального закладу: складові та умови розвитку».

 

Участь педагогів у вебінарах

 

Тема

П.І.

Що отримав

Базовий курс з цифрової грамотності (початковий рівень)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Базовий курс з цифрової грамотності (середній рівень)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Базовий курс з цифрової грамотності (просунутий рівень)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Глобальне тестування на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності (високий рівень)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар «Організація роботи дитсадка в умовах карантину: нормативні орієнтири»(1 год.)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар «Як психологічно протистояти стресогенності пандемії»(1 год)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар « Організувати методичну роботу в дитсадку віддалено» (1 год)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар «Як забезпечити пожежну безпеку та цивільний захист на підприємстві у період надзвичайної ситуації та карантину»

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар «Як запровадити неповний робочий час та гнучкий режим на підприємстві й для окремих працівників»

Лещенко Ірина/завідувач

Сертифікат

Вебінар «Як в умовах карантину організувати безпечну роботу працівників, яких не можна перевести на роботу у віддаленому режимі»

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Навчальний вебінар «Управлінська грамотність – запорука ефективності роботи закладу освіти»

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар «Вихід із карантину: як вивести працівників на робочі місця» (1 год)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар «Терапевтичний та розвивальний ефект музики» (1,5 год)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар «Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи необхідність» (1 год)

Лещенко Ірина, завідувач

Сертифікат

Вебінар «Як підготувати дитину до шкільного життя» (1 год)

Наталя Нестеренко,

вихователь-методист

Сертифікат

Базовий курс з цифрової грамотності(початковий рівень)

Наталя Нестеренко,

вихователь-методист

Сертифікат

Вебінар: «Як організувати методичну роботу в дитсадку віддалено» (1год)

Наталя Нестеренко,

вихователь-методист

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ТВРЗ(робочі кейси)»  (2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Наталя Нестеренко,

вихователь-методист

Сертифікат

Партнерський курс «Онлайн-сервіз для вчителів»

Наталя Нестеренко,

вихователь-методист

Сертифікат

Опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: «Заняття з пальчикової гімнастики «Квіточки»

Наталя Нестеренко,

вихователь-методист

Свідоцтво

 

Вебінар «Педагогічна діагностика дітей: вирок, діагноз чи крок уперед?»(2 год)

Юлія Гога, вихователь

Сертифікат

Опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: «Нетрадиційна техніка малювання з дітьми середньої групи»

Наталія Лемеш, вихователь

Свідоцтво

Опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: «Профілактика плоскостопості…(рекомендації для батьків)»

Наталія Лемеш, вихователь

Свідоцтво

Опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: «Українські народні ігри в дитячому садку»

Наталія Лемеш, вихователь

Свідоцтво

Опублікувала на сайті vseosvita.ua методичну розробку: «Конспект інтегрованого заняття з використанням елементів STREAM-освіти з дітьми середнього дошкільного віку на тему «Весела мандрівка»

Наталія Лемеш, вихователь

Свідоцтво

За вагомий внесок у розвиток онлайн бібліотеки методичних матеріалів для вчителів

Наталія Лемеш, вихователь

Подяка

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно):

Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради»

Остапчук Ірина, вихователь

Сертифікат

Пройшла підвищення кваліфікації за видом вебінар (дистанційно): «Розвиток уяви в різні вікові періоди. Практикум»

Мощук Тетяна, вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно):

«Розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями»

Мощук Тетяна, вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Організація навчання та дозвілля під час карантину: корисні матеріали на допомогу педагогу»(2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Мощук Тетяна, вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Розвиток соціальних навичок у дітей: ігри та вправи» »(2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Мощук Тетяна, вихователь

Сертифікат

Вебінар «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТРВЗ-інструменти»

Мощук Тетяна, вихователь

Сертифікат

Вебінар «Педагогічна діагностика дітей: вирок, діагноз чи крок уперед?»(2 год)

Ірина Шелудько, вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТВРЗ-інструменти»(2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Інга Углицька,

вихователь

Сертифікат

Вебінар «Вчимося дружити. Практичні підходи» (2 год)

Інга Углицька,

вихователь

Свідоцтво

Вебінар «Психологічна готовність дитини до дитячого садка»

Ганна Кот, вихователь

Свідоцтво

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними»

Валентина Фоміна,

вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТВРЗ-інструменти»(2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Валентина Фоміна,

вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Онлайн-тести як інструмент перевірки знань в умовах дистанційного та стаціонарного навчання. Як зробити свої тести надсучасними»

Олена Селіванова,

вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТВРЗ-інструменти»(2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Олена Селіванова,

вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину»(2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Олена Ваніна,

вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ТВРЗ(робочі кейси)»  (2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Олена Ваніна,

вихователь

Сертифікат

Підвищення кваліфікації за видом «вебінар»(дистанційно): «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТВРЗ-інструменти»(2 год/0,06 кредиту ЄКТС)

Олена Ваніна,

вихователь

Сертифікат

Вебінар «Психологічний антикоронавірус: як налаштуватися на дистанційну роботу, спожити інформацію та опиратися паніці»

Марина Ягодка, вихователь

Сертифікат

Вебінар «Ігри на розвиток пізнавальної сфери дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Марина Ягодка, вихователь

Свідоцтво

Вебінар «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТРВЗ-інструменти»

Марина Ягодка, вихователь

Сертифікат

Вебінар «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку. ТРВЗ-інструменти»

Уліцька Ганна, вихователь

Сертифікат

Вебінар «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину

Уліцька Ганна, вихователь

Сертифікат

 

В період карантину з 18 березня 2019 року по 24 травня 2020 року всі педагоги закладу активно проводили дистанційну роботу. Робота з батьками та дітьми висвітлювалися в групах на Фейсбуці та Ютуб каналі.

 

№ з/п

Назва матеріалу

Посилання

1

Уроки ввічливості від Василя Сухомлинського. Відеозаняття з художньої літератури (вихователь Уліцька Г.В.)

https://www.youtube.com/watch?v=UN_ADWluK90

2

Маленька розминка. Як урізноманітнити своє дозвілля

 (інструктор з фізкультури Турецька А.О.)

https://www.youtube.com/watch?v=rItwpFiL44A&feature=youtu.be

3

До зайчика на гостини. Інтегроване відеозаняття з розвитку мовлення,  сенсорного розвитку та аплікації. (вихователь Ягодка М.Г.)

https://youtu.be/wW0isUWkDpE

4

Дидактична гра «Чого не стало?» Відеозаняття з математики на розвиток логіки та пам’яті  (вихователь Шаргуленко В.С.)

https://youtu.be/xJADrcrKqx4

5

Казка «Ріпка». Тіньовий театр (вихователь Денисова Т.А.)

https://youtu.be/mkofWzHC72A

6

Подорож на квіткову галявину. Відеозаняття з художньо-естетичного розвитку із використанням техніки вузликового батика. Нетрадиційне малювання (вихователь Ваніна О.А.)

https://youtu.be/vjFHlHXl49I

7

Музично-ритмічна гра «Бегемотики». Розвиток міжпівкульних взаємодій, дрібної моторики та ритму (вихователь-методист Нестеренко Н.В.)

https://youtu.be/bgP1Z7jQqok

8

Досліди з водою, льодом та парою.  Експериментальна діяльність (вихователь Шелудько І.В.)

https://youtu.be/Fxd7wtAtQXQ

9

Руханка «Вгору-вниз» Фізично-оздоровча робота (вихователь Мощук Т.О.)

https://youtu.be/2gpOC3UUZhM

10

Зустріч на квітковій галявині. Нетрадиційне малювання (вихователь Фоміна В.М.)

https://youtu.be/Vx1xFr7pd9c

11

Пальчикова гра «Квіточки» (вихователь-методист Нестеренко Н.В.)

https://youtu.be/Bhxpjbuw6WA

12

Спостереження «Чому місяць травень?». Пізнавальний розвиток (вихователь Данілова О.А.)

https://youtu.be/nliO-nWZpQs

13

Гра  «Хто швидше». Розвиток дихання (формування видиху). Вихователь Шаргуленко В.С.

https://youtu.be/NdcYOeo_XOo

14

А. Костецький  «Як зробити день веселий». Розучування вірша за допомогою мнемотехніки  (вихователь Шляхтич Н.В.)

https://youtu.be/gWmo3VRFR80

15

Експеримент з лимоном. Пошуково-дослідницька діяльність (вихователь Фоміна В.М.)

https://youtu.be/UVXd0FQ6r6M

16

Подорож повітряної кульки та небезпечних предметів. Інтегроване відеозаняття з аплікації, БЖД та пошуково-дослідницької діяльності (вихователь Ягодка М.Г.)

https://youtu.be/hKngtsW9kM0

17

Руханка «Жартівливий танок». Фізично-оздоровча діяльність (вихователь Шаргуленко В.С.)

https://youtu.be/TMPoCFYJluY

18

Грибна сімейка. Інтегроване заняття з художньо-естетичного розвитку та художньої літератури. Розучування вірша за допомогою використання елементів ейдетики (вихователь  ЗДО №241 Шаргуленко В.С.)

https://youtu.be/eKJpijFMjP4

19

Досліди з піском. Пошуково-дослідницька діяльність (вихователь ЗДО №241 Данілова О.А.)

https://youtu.be/eMIQZlgIuPw

20

 Подорож в країну Здоров’я. Інтегроване заняття з БЖД та пошуково-дослідницької діяльності. Про користь сну, харчових продуктів та звички мити руки (вихователь ЗДО №241 Ягодка М.Г.)

https://youtu.be/MljxuZIU7yU

21

Сонце та планета Земля. Відеозаняття з художньо-естетичного розвитку. Нетрадиційне малювання мильними бульбашками (вихователь ЗДО №241 Ваніна О.А.)

https://youtu.be/AuY_Jyh-FNk

22

«Курочка Ряба на новий лад». Театралізована діяльність (вихователь ЗДО №241  Мощук Т.О.)

https://youtu.be/IBS2TzNYMXs

23

Рухлива гра «Класики». Фізкультурно-оздоровча діяльність (вихователь ЗДО №241 Шляхтич Н.В.)

https://youtu.be/IGIOp5kyTM0

24

 Пальчикова вправа «Сонечка-жучки». Розвиток дрібної моторики пальців та кисті рук (вихователь ЗДО №241 Остапчук І.М.)

https://youtu.be/wAktvkwKPyo

25

 Економічна гра «Супермаркет». Економічний ігроленд. ВИПУСК 1  (вихователь ЗДО №241 Гога Ю.Є.)

https://youtu.be/NOZfMzvpCj0

26

Заняття з художньо-естетичної діяльності. Нетрадиційне малювання на молоці та харчовій плівці (вихователь ЗДО №241 Лемеш Н.В.)

https://youtu.be/HxT4V3YwWbE

27

Доріжка для Катрусі. Художньо-естетична діяльність. Нетрадиційне малювання картоплею (вихователь ЗДО №241 Мощук Т.О.)

https://youtu.be/iJ62bHI0snM

28

Пальчикова гра «Метелик». Розвиток дрібної моторики пальців та кисті рук (вихователь-методист ЗДО №241 Нестеренко Н.В.)

https://youtu.be/68uZdsgz04s

29

Музично-ритмічна вправа «По малину в сад підемо…». Фізкультурно-оздоровча діяльність (вихователь-методист ЗДО №241 Нестеренко Н.В.)

https://youtu.be/QspusGa1pSw

30

Дидактична вправа «Порахуй метеликів».  Порядкова лічба. Логіко-математичний розвиток (вихователь ЗДО №241 Сергійчук О.В.)

https://youtu.be/5xIvh-Qjr0M

31

«Розглянь та опиши хом’ячка». Пізнавальний та мовленнєвий розвиток (вихователь ЗДО №241 Углицька І.В.)

https://youtu.be/fkaLrmOinrY

32

Що таке повітря? Експериментальна гра «Хто швидше». Пошуково-дослідницька діяльність (вихователь ЗДО №241 Шаргуленко В.С.)

https://youtu.be/fNAcetMMK_M

33

Намалюю я сонечко. Художньо-естетичний розвиток (вихователь ЗДО №241 Ягодка М.Г.)

https://youtu.be/BXPSA0hwZ-k

34

Один шалений день. Батьки та діти. Частина І. Руханка «Зарядись рухом». (вихователь-методист ЗДО №241 Нестеренко Н.В. та практичний психолог ЗДО №241 Фенник І.В.)

https://youtu.be/byoCgEWKtV4

35

Один шалений день. Батьки та діти. Частина ІІ. Спостереження в природі. (вихователь-методист ЗДО №241 Нестеренко Н.В. та практичний психолог ЗДО №241 Фенник І.В.)

 

36

Один шалений день. Батьки та діти. Частина ІІІ. Пальчикова гімнастика (вихователь-методист ЗДО №241 Нестеренко Н.В. та практичний психолог ЗДО №241 Фенник І.В.)

 

37

Один шалений день. Батьки та діти. Частина ІV. Аплікація «Квіточки». Художньо-естетичний розвиток. (вихователь-методист ЗДО №241 Нестеренко Н.В. та практичний психолог ЗДО №241 Фенник І.В.)

 

38

Один шалений день. Батьки та діти. Частина V. Праця в природі. Трудова діяльність.  (вихователь-методист ЗДО №241 Нестеренко Н.В. та практичний психолог ЗДО №241 Фенник І.В.)

 

39

Один шалений день. Батьки та діти. Частина VІ. Поради психолога (практичний психолог ЗДО №241 Фенник І.В.)

 

40

Вправа з прищіпками «А я зроблю сонечко». Розвиток дрібної моторики пальців та кисті рук. Сенсорний розвиток (вихователь ЗДО №241 Кравченко С.В.)

https://youtu.be/89P47uk2gSU

41

Пальчикова вправа «Доброго ранку!» Розвиток дрібної моторики пальців та кисті рук.  (вихователь ЗДО №241 Казанцева В.В.)

https://youtu.be/WSsP3k2A810

42

Добрі справи для пташок. Моральне виховання. (вихователь ЗДО №241 Фоміна В.М.)

https://youtu.be/gndaxsNUcFQ

43

На гостини до Півника. Сенсорний розвиток. (вихователь ЗДО №241 Данілова О.А.)

https://youtu.be/I6dnTwF2FwE

44

«Давайте потанцюймо» Руханка. (інструктор з фізкультури Турецька А.О.)

https://youtu.be/BMl4sWF6VYU

45

«Квіткова галявина». Художньо-естетичний розвиток. Нетрадиційне малювання виделкою, вушними паличками, штампами та повітряною кулькою (вихователь ЗДО №241 Углицька І.В.)

https://youtu.be/3jdYjX36TP0

46

Комашка «Сонечко». Художньо-естетична діяльність. Нетрадиційне малювання пальчиками (вихователь Мощук Т.О.)

https://youtu.be/_aAu_bYqGWU

47

Розваги на повітрі. Фізкультурно-оздоровча робота. Руханка «Разом веселіше», Гра на самокатах «Проїдь – не зачепи», Гра  з м’ячем «Лови, кидай, падати не давай», Гра «Будь уважний» (вихователь ЗДО №241 Углицька І.В.)

https://youtu.be/uIzm95OP9f4

48

Секрети природи від Василя Сухомлинського. Читання оповідання В. Сухомлинського «Фіалка і бджілка». Пізнавальний розвиток та художня література (вихователі ЗДО №241 Гога Ю.Є., Уліцька Г.В.)

https://youtu.be/X4rHXioXd1E

49

Дидактична гра «Нагодуймо лісових звірят». Пізнавальний розвиток. (вихователь ЗДО №241 Ягодка М.Г.)

https://youtu.be/K_oDR6IU5Jw

50

«Комашки» Художньо-естетичний розвиток. (вихователь Ваніна О.А.)

https://youtu.be/mFeiBuBosFk

51

Гра «Веселі пальчики» (вихователь ЗДО №241 Лемеш Н.В.)

https://youtu.be/yuazGlaHZb0

52

 Сенсорний розвиток – вдома. Поради психолога. (практичний психолог ЗДО №241 Фенник І.В.)

https://youtu.be/ysgZg4mEnDI

 

Платформи для підвищення професійного рівня

Самоосвіта педагога є основною формою підвищення професійної педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи. К.Ушинський зазначав "Учитель живе до тих пір, доки вчиться, як тільки він перестає вчитися в ньому вмирає вчитель".

 

 

Для тих, хто бажає знати більше, пропонуємо перелік онлайн платформ з безкоштовними програмами підвищення кваліфікації

 

Український громадський проект масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»

Наповнення: цикли курсів з можливістю отримати сертифікат

 

 

Український освітній проект, мета якого — зробити освіту в Україні якісною, доступною та наявною у глобальному освітньому контексті.

 

 EdEra (Education Era)

 

ІВА «Освіта України»

 

 

«На Урок» 

 

 

Цифрове видавництво MCFR  

 

 

 • Сертифіковані українські технології освіти: тренінговий центр              

 

 

Дистанційна Академія

 

 

Складаємо чистмовки

https://www.facebook.com/100010444720985/videos/pcb.697493194343182/1105267276498086

 

Артикуляційна гімнастика

https://www.youtube.com/watch?v=988EVx3AgXk

 

Пальчикова гімнастика

https://www.facebook.com/groups/2018272401828815/permalink/2641849092804473/

Загальнодоступна группа Фейсбук ЛОГОПЕД_І_Я

https://www.facebook.com/groups/2018272401828815

 

Клуб творчих педагогів

https://youtu.be/OxOZxLXVC3U

 

Дидактична гра «Емоції»

https://youtu.be/Wrk2KjSOfZM

 

Дидактична гра «Дослідники»

https://youtu.be/WnnpsFbBCUc

 

Масаж + пальчикова гімнастика

https://youtu.be/k5iI6wpljeQ

 

Кінезіологічні вправи у віршах

https://youtu.be/8bGgk-_sOEs

 

Розвиваємо фонематичний слух (консультація для батьків)

https://www.facebook.com/100017346842415/videos/621187525136137

 

Вчимося виділяти звуки

https://www.facebook.com/100017346842415/videos/624606844794205

 

Правильні ігри для дітей

https://www.facebook.com/100017346842415/videos/631465060775050

 

Розвиток дрібної моторики (консультація  для батьків)

https://www.facebook.com/100021820305283/videos/714732155930788

(Рева В.В. ЗДО№77)

 

Артикуляційна гімнастика з логожабкою

https://www.facebook.com/100021820305283/videos/pcb.704577023612968/704565286947475

 

Особистий блог

https://lyudmila48327211.wordpress.com

 

Блог корекційних педагогів

https://www.facebook.com/groups/806711439828096/?multi_permalinks=1077102866122284%2C1077102666122304%2C1077102596122311%2C1077099469455957%2C1076571649508739&notif_id=1613798391246997&notif_t=group_activity&ref=notif